Regulamin organizacyjny

  • Regulamin organizacyjny kursów kwalifikacyjnych w ramach projektu
    Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno – demograficzne
    Regulamin organizacyjny kursu kwalifikacyjnego

 

  • Regulamin organizacyjny kursów specjalistycznych w ramach projektu
    Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno – demograficzne
    Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego