Rozpoczęcie kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Opublikowano:

Szanowni Państwo,

09 czerwca 2017 roku planujemy rozpoczęcie kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept.

Osoby, które zadeklarowały udział w kształceniu, prosimy o złożenie do 31 maja 217 roku dokumentów:

  1. aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;
  2. w zależności od kursu również dyplomu ukończenia studiów na kierunku   pielęgniarstwo lub położnictwo
    lub tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Katedry Nauczania Pielęgniarstwa ul. Jaracza 63  1. piętro, pok. 1.14 w godzinach 10.00 – 14.00 od poniedziałku  do czwartku lub przesłać skan dokumentów na adres: malgorzata.majda@umed.lodz.pl