Aktualności

Ogłaszenie naboru otwartego na placówki stażowe w województwie łódzkim oraz opiekunów staży – ogłoszenie nr 2

Uniwersytet medyczny w Łodzi na potrzeby projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi dla pielęgniarek...

Ogłaszenie naboru otwartego na placówki stażowe w województwie łódzkim oraz opiekunów staży – ogłoszenie nr 1

Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby projektu „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w  Łodzi dla pielęgniarek...

Informacja dla uczestników zamiejscowych

Uczelnia zapewnia: zwrot kosztów podróży, w przypadku uczestników zamiejscowych możliwość zakwaterowania w uzasadnionych przypadkach, gdy dojazd na kurs lub powrót do miejsca zamieszkania po zajęciach byłby...

Dostępne kursy

Kurs specjalistyczny – ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Kurs specjalistyczny – wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych Kurs...

Koszty udziału w kursach

Koszt udziału w kursie pokrywa Uniwersytet Medyczny w Łodzi na warunkach ujętych w Umowie podpisanej z Ministerstwem Zdrowia. Uwaga! W ramach projektu uczestnik może wziąć udział...

1 2 3